Yola, yolculuğa, döngüye; içe dönmeye...

Yola, yolculuğa, döngüye; içe dönmeye...

 

“...sonra biz, güneşi gölgenin varlığına bir delil yaptık.”

Furkan/45

 

Doğuma ve ölüme bir şahit... 

Yola, yolculuğa, döngüye; içe dönmeye.

Ölümün al rengini düğünün alı bastırıyor, düğünün al rengini ölümün alı. 

Yeniden ve yeniden... 

 

Sıcak, coşkulu, hüzünlü, heyecanlı fakat saniyeler süren kısacık bir ‘mevsim’ gibi geçip gidiyor gözlerimden bu ân. ‘İçimdeki Güneş’e uzanmak için bir ipucu arıyor gibi hissediyorum; peşimi bırakmayan, peşini bırakmadığım bu kızılımsı yolculuklarda. Bazen dar bir kapının arkasında, bazen bir dağın tepesinde ya da bir gemi güvertesinde…

 

Ve yeniden Şems’e doğru, görünmeyenin ardına doğru uzanan bir yolculuk başlatıyorum, bir tan vakti mucizesiyle…

 

 

Soyut

 

Kelime anlamı olarak “soyut” bir nesnenin gerçekte ayrılmaz olan özelliklerinden birini düşüncede ayırmak ve tek başına ele almak şeklindeki zihnî işlem yoluyla elde edilen, mücerret (fikir, kavram, tasavvur) anlamında kullanılır. Birçok sanat dalında soyut, nesnesi olmayan, figür taşımayan, renk, biçim ve akılla bilinemeyen şeyleri ifade eder. Soyut sanat, görsel gerçeklikle ilgilenmez. Renkler ve belirsiz formlar aracılığıyla duygu yoğunluğunu izleyiciye aktarmaya çalışır. Resim sanatı özelinde ise soyutlama, bir “gerçekliği” ya da “konuyu” renk ve hareket yönüyle ele alıp, sanatçının anlam dünyasına bürünmesi hâli olarak tanımlanabilir.

 

 

Sena Nur Karaoğlu

 

İstanbul’da doğan Karaoğlu, eğitim ve çalışma hayatının fırsat verdiği zaman dilimlerinde temel sanat arayışını sürdürmüştür. Okul yıllarında bir zevkin ürünü olarak doğan bu sanat arayışı sonraki yıllarda aldığı tarih eğitimi esnasında gelenek ve çağdaş sanat ürünlerinde meyve vermeye başlamıştır. Öncelikle hat sanatına ilgi duyan Karaoğlu, temel olarak yazı ile ilgilenmiş ve ardından da eksik bıraktığı temel sanat eğitimini tamamlamıştır. Eserlerinde dönemsel bir ısrarcılıkla günlük basit temaların tuval üzerine kendi dünyasından yansımasını konu edinir. Basit olgular ve kelimeler üzerinden sanatı yansıtmakla birlikte kadim geleneğin getirdiği bilgi birikimini eserlerinde işlemeyi ihmal etmez. Doğu mistiğinin arayışını yeni bir dünya yorumuyla ortaya koymaya çalışır.

 

İstanbul’da art direktörlük yapan Karaoğlu'nun dijital sanat, kitap sanatları ve geleneksel İslam sanatları konusundaki projeleri ve çalışmaları devam etmektedir.

9 Mart 2023 Perşembe