Aşk - Çanta

Ürün Kodu: ZCA-M

Arapçada "sarmaşık" kelimesinin de kökü olan "aşaka"dan türemiştir. Şiddetli ve ele geçiren sevgi mânâsına gelen bu kelimenin Batı dillerinde tam  karşılığını bulmak mümkün değildir. Doğu'da ise mânâ ve şekil itibarıyla hiçbir değişikliğe uğramadan kullanılan ender kelimelerden biridir. 
Doğu sanatının en büyük ilham kaynağı olan bu remiz, mânâ bakımından olduğu kadar şekil bakımından da görsel sanatın her alanında kendini göstermiştir. Elinizde tuttuğunuz "aşk" ise, Osmanlı ve Acem kültürünün en önemli yazı stili olan celî ta'lik formundadır. Bez çanta üzerine keçe malzeme kullanılmıştır. Renk: Mavi    

SATIN AL