Bereket - Çanta

Ürün Kodu: ZCB-KI

Dilimize Arapçadan geçmiş olan "bereket" sözcüğü, Tanrı vergisi bolluk, mutluluk gibi anlamlara gelmektedir. İslam öncesinden itibaren Türklerde var olan "bereket" algısı, kendini çoğunlukla nar, incir, buğday başağı, hurma, zeytin gibi tohumlu meyveler üzerinden göstermiştir. Türk kültüründe tarih boyunca pek çok "bereket" sembolü kullanmakla birlikte, tasarımdaki erken dönem İslami yazı stillerinden olan kûfî yazı formu, geleneksel ve modern anlayışın bir köprüsü niteliğindedir. Modern kûfî yazı formunda "bereket" ile tezyin edilmiş bir çanta ise, Türk tezyini sanatlarının geldiği noktadan geleneğe bir bakış olara kendini göstermektedir.  
Bez çanta üzerine keçe malzeme kullanılmıştır. Renk: Kiremit

SATIN AL