ŞEMS "Erguvân"

Ürün Kodu: ZTBL-ŞEMS21

"Tedbîrini terk eyle, takdir Hudâ'nındır." 

Şeyh Gâlib el-Mevlevî

 

Erguvân | Karışık teknik

50x50 cm

SATIN AL